ANKETA O ZADOVOLJSTVU STRANK

Anketa

1. Označite, kako ste zadovoljni z naslednjimi dejavniki v našem centru. (5 – zelo zadovoljen, 1 – nezadovoljen)